Beke István és Szőcs Zoltán kitüntetése

2021.szeptember 25-én a Pesti Vármegyeháza dísztermében került sor a Bethlen Gábor Alapítvány díjkiosztó ünnepségére. Beke István és Szőcs Zoltán, Székelyföld és a Kárpát-medence magyarságának végre szabadlábra került nemzeti hősei, Teleki Pál érdemérmet kaptak. Előtte való napon a Kisebbségi Jogvédő Intézet munkatársaival a további jogi lépéseket vitatták meg. Ártatlanságuk kimondásáért és kárpótlásért nemzetközi fórumokon küzdünk tovább.

A díjátadó testület

Magyary Rozália, a laudátor

Lezsák Sándor átadja a díjakat

Beke István köszönetet mond

Beke István köszönetet mond

A díjazottakkal...

A díjon Teleki Pál egyik mondása áll.
Nagyon találó a székely nemzeti hősöknek

A jogérvényesítésért küzdő ötös

Beke és Szőcs házaspár a KJI munkatársaival

További jogi lépések megbeszélése konspirációs helyen

További jogi lépések megbeszélése konspirációs helyen

A Beke házaspár

Gyönyörködés a budapesti panorámában a Kikelet utcából

Baráti vacsora az ártatlanul meghurcolt székely családokkal

Baráti vacsora az ártatlanul meghurcolt székely családokkal

Tisztelt kárpótlásból törvénytelenül kizárt Honfitársaink!

Az Európai Parlament Petíciós Bizottságának 2019 januárjában a szlovákiai kárpótlási és a romániai restitúciós folyamatok vonatkozásában benyújtott petíciónk tárgyalására múlt héten csütörtökön, 2021. szeptember 2-án került sor.

Az ülésen röviden ismertetésre került a petíció, valamint a Bizottság felé megfogalmazott kéréseink. A szlovákiai kárpótlási ügyek vonatkozásában Csóti György, a KJI igazgatója elmondta, hosszú évek óta foglalkozunk a 2003. évi, európai uniós jogot sértő, súlyosan diszkriminatív kárpótlási törvény károsultjainak ügyeivel, melyek vonatkozásában az Európai Bizottság írásban elismerte a súlyos jogsértést, mivel Szlovákia kizárta a kárpótlásból más tagállamok polgárait az ország uniós csatlakozását követően. Többek között geopolitikai okokra hivatkozva azonban nem indít kötelességszegési eljárást, mert szerinte e jogsértések nem befolyásolják jelentősen az egységes belső piacot, és az érintettek szlovák bíróságok előtt érvényesíthetik jogosultságaikat.

Meggyőződésünk, hogy az uniós jog alkalmazása nem vezethet geopolitikai konfliktusokhoz, éppen ellenkezőleg: az uniós jogot alkalmazni kell minden esetben, minden uniós polgár számára. Felmerült ezekben az ügyekben a jogvesztő határidő kérdése is, de az Európai Unió Bírósága eddigi gyakorlata alapján felülírja a jogvesztő határidőt, ha úgy látja, hogy az adott helyzetben az uniós polgárok nem tudják érvényesíteni jogikat. A Petíciós Bizottságot arra kértük, segítsen Szlovákiában az uniós jog alkalmazásának garantálásában, más uniós államok polgárai diszkriminálásának megszüntetésében. Mindezek érdekében kértük, hogy a koronavírus járvány lecsengése után indítsanak tényfeltáró utat Szlovákiába.

A petíció nem került lezárásra, annak létjogosultságát, nemcsak a Petíciós Bizottság elnöke, hanem annak néhány tagja, illetve a Európai Bizottság képviselője is elismerte. A Petíciós Bizottság a tagállami hatóságoktól további információt vár a tárgyalt ügyekben, az Európai Bizottság illetékes igazgatósága is tovább vizsgálódik, azok eredményeiről heteken belül tájékoztatják a Petíciós Bizottságot.

A Petíciós Bizottság ülése az alábbi linken megnézhető: (14:46-tól)

https://multimedia.europarl.europa.eu/…/committee-on…

A KJI mindent meg fog tenni az Európai Bizottság által is megállapított jogsérelmek orvoslása érdekében. Kérjük türelmüket az ügy további előmenetele során. A honlapunkon, illetve facebook oldalunkon minden további aktualitásról beszámolunk Önöknek.

Budapest, 2021. szeptember 8.

Szenzációs örömhír:

BEKE ISTVÁN ÉS SZŐCS ZOLTÁN SZABADOK!!!

Az embertelenül kegyetlen román titkosszolgálat végre szabad utat adott a román igazságszolgáltatásnak: a két politikai foglyot több mint négy év igazságtalan és törvénytelen börtönbüntetés után ideiglenes szabadlábra helyezte. Nyolc hónappal előbb szabadultak az ötéves büntetésből jó magaviseletük okán. Igazi fiatal nemzeti hősök tértek vissza a kisgyermekes családi fészekhez Kézdivásárhelyen. Noha kegyetlenül szenvedtek, nem akartak kegyelmet, igazságot akartak ügyükben. Köszönjük a kitartást kedves Isti és Zoli, tovább harcolunk a nemzetközi fórumokon igazságotokért és kárpótlásokért! Isten hozott Benneteket a szabad világban!

trianon-trkp-02

Gróf Apponyi Albert trianoni védőbeszédének utolsó mondata 1920-ban: “Önök most megásták Magyarország sírját, de Magyarország ott lesz a temetésén mindazon országoknak, amelyek most itt megásták Magyarország sírját.”

grf-apponyi

Brüsszeli fókuszban a restitúciós jogsértések – Uniós jogi alapon közelíti meg a kérdést a budapesti Kisebbségi Jogvédő Intézet

Az Európai Bizottság elismerte az uniós jog alkalmazhatóságát a visszaszolgáltatási közigazgatási döntések tekintetében, feltéve, hogy azok Románia csatlakozása után születtek – jelentette ki a Krónikának adott interjúban Csóti György. A restitúciós jogsértéseket másfél éve összegző budapesti Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatója szerint két nagy csoportja van a jogsértéseknek Erdélyben: az egyik a visszaállamosítások, a másik a restitúciós törvény szabotálása, a végrehajtás vég nélküli elodázása.

Alapvetően fontos, hogy az Európai Bizottság tárgybeli kérdésünkre írásban válaszolva kifejtette: a restitúciós döntések az uniós jog alkalmazási körébe tartoznak!

KRÓNIKA: Pataky István • 2019. augusztus 28. Fotó: Székelyhon

Kisebbségvédelem Európában Nyári Egyetem

Befejeződött a martonvásári Kisebbségvédelem Európában Nyári Egyetem. A kárpát-medencei magyarok jogvédelme iránt érdeklődő, azért tenni is akaró tizenöt fiatal többsége Erdélyből és Kárpátaljáról érkezett. A trianoni utódállamokban szülőföldjén élő magyarok másodrangú állampolgárként jogvédelemre szorulnak. A hallgatókban tudatosodott , hogy bár vannak (gyenge) lehetőségek a nemzetközi porondon, de alapvetően magunkra vagyunk utalva, mi kárpát-medencei magyarok.
Az órarendből kiderül, neves politikusok, jogtudósok és gyakorló jogvédők tartottak előadásokat. Darcsi Karolina sajnos nem tudott eljönni Kárpátaljáról az ott folyó választási kampány hajrája miatt. Helyette Rákóczi Krisztián, a NPKI kommunikációs és kutatási referense ismertette Kárpátaljáról frissen készült tanulmányát. Első este a hallgatók számára meglepetésként Csáky Pál egyfelvonásos színdarabja került bemutatásra a martonvásári Brunszvik – Beethoven Kulturális Központban. Másnap délután Székesfehérvár nevezetességeivel ismerkedtek a fiatalok. Úgy tűnt, nyári egyetemi sorozatunk oktatás melletti másik célkitűzése is sikeres volt ez alkalommal is, barátságok, később gyümölcsöző ismeretségek születtek a résztvevők között. Valamennyien jó tanulók, fegyelmezett emberek voltak, ezért szeretettel várjuk őket jövőre Nyári Alumni Egyetemünkön is – várhatóan Dunaszerdahelyen.

Csóti György igazgató

AZ ÖSSZES HÍR   itt  érhető el.

Felvidék
Felvidék

Kárpátalja
Kárpátalja

Erdély
Erdély

Vajdaság
Vajdaság

Drávaszög
Drávaszög

Muravidék
Muravidék

Kapcsolat

Kérjük küldjön nekünk egy emailt és a lehető leggyorsabban felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Not readable? Change text. captcha txt