Csóti György

A magyar nemzet és a magyar állam a XXI. században

Egy új nemzetpolitika alapgondolatai

pdfdl

dr. Wágner Tamás Zoltán

Ukrajna ezúttal meghátrált

A magyar diplomáciának folytatnia kell az eddigi politikát

pdfdl

Csóti György

Minden magyar felelős minden magyarért!

Nyári gondolatok a nemzetpolitikáról

pdfdl

dr. Wágner Tamás Zoltán

Ukrajna csak az erőből ért

Keleten a helyzet változatlan, avagy a jogsértő állami nyelvpolitika lényege

pdfdl

Csóti György

Az elszakított magyar nemzetrészek megmaradásának esélye Trianon után 93 esztendővel

Napirenden kívüli felszólalások a Magyar Országgyűlésben

pdfdl

Csóti György

Az autonómia szükségességéről

A kárpát-medencei magyarság szülőföldön boldogulásának és megmaradásának egyetlen biztosítéka a tényleges és teljes körű autonómia

pdfdl

Csóti György

25 év a nemzetpolitika szolgálatában

Interjú kötet

pdfdl

Csóti György

Anyanyelv használati jogok a Kárpát-medencében

Kassa 2015.11.06.

pdfdl

Dr. Gyeney Laura

Kisebbségvédelem Európában

Kisebbségvédelmi alapismeretek, 2014.
Kiadta: Kisebbségi Jogvédő Intézet

dr. Görög Dóra

Nemzeti kisebbségek léte az Európai Unióban

Értékek mezsgyéjén

dr. Görög Dóra

A magyar, mint kisebbségi nyelv használatának joga Szlovénia polgári eljárásában

Kántor Zoltán - Eplényi Kata (szerk)

Térvesztés és határtalanítás, Lucidus, 2012.

A kötetben a Nemzetpolitikai Kutatóintézet által Nyelvpolitika, nyelvi jogok, nyelvhasználat a Kárpát-medencében címmel rendezett konferencia (Budapest, 2012. június 8.) szerkesztett előadásai olvashatók.

Láncos Petra Lea

A nyelvi sokszínűség értékének és védelmének filozófiai megalapozása, különös tekintettel az Európai Unió nyelvpolitikai kihívásaira

(IAS 2012/3-4. szám)

Nyelvhasználat és jogi szabályozás a tudomány tükrében

Az MTA Székházában 2009. augusztus 19-én tartott konferencia előadásai

Kenesei István: Bevezető
Sólyom László: Köszöntő beszéd
Pálinkás József: Megnyitó
Csernicskó István: A nyelvi jogi szabályozást meghatározó tényezők Ukrajnában
Horváth István: Kisebbségi nyelvi jogok és kisebbségi nyelvhasználat Romániában
Korhecz Tamás: A hivatalos nyelvhasználat jogi keretei a Vajdaságban – Szerbiában – Jog és gyakorlat
Szoták Szilvia: Törvényes garanciák és gyakorlat a horvátországi, szlovéniai és ausztriai magyarság életében
Szabómihály Gizella: A nyelv szimbolikus funkciója a szlovák államnyelvtörvényben
Szarka László: A szlovák és a magyar nyelv státusa a dél-szlovákiai kétnyelvűség gyakorlatában
Szalayné Sándor Erzsébet: A nyelvhasználat jogi szabályozhatósága, Kérdések és hozzászólások

Az ENSZ kisebbségi kézikönyve

Majtényi Balázs

Az ENSZ és a kisebbségek védelme

Szajbély Katalin – Tóth Judit

Kisebbségvédelem az Európai Unióban

Gerencsér Balázs - Juhász Albin

A kisebbségvédelem megvalósulása a nemzetközi szervezetekben (ENSZ, ET, EBESZ, KEK)

Szalayné Sándor Erzsébet

A KISEBBSÉGVÉDELEM NEMZETKÖZI JOGI INTÉZMÉNYRENDSZERE A 20. SZÁZADBAN

Gondolat Kiadó, MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2003

KISEBBSÉGVÉDELEM ÉS A NEMZETKÖZI SZERVEZETEK

Dokumentumok a Minority Rights Group kisebbségjogi publikációiból, KISEBBSÉGI ADATTÁR XI., Szerkeszti: BÁRDI NÁNDOR, Összeállította BÍRÓ ANNA-MÁRIA, Teleki László Alapítvány, Budapest 2002

Csányi Edina

A kisebbségvédelem és egyes jogi kérdései – 1. rész

VOGEL SÁNDOR

Európai kisebbségvédelem. Erdélyi nemzetiségpolitikák

A nemzetközi kisebbségvédelem alapdokumentumai 1990 – 2002

VIZI BALÁZS

A mai európai nemzetközi kisebbségvédelem egyes jellemző vonásai

Kovács Péter

Kisebbségvédelem az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatában

Magyar Kisebbség 2004 (nr.33) 220-252

Határon túli magyar nyelvű médiumok

2010/2011 Kutatási jelentések, Szerkesztette: Apró István, Médiatudományi Intézet 2012

Öllös László

A határon túli magyar kisebbségek alkotmányos jogai Magyarországon

ÓDOR Bálint

A nemzetpolitikai érdekérvényesítés lehetőségei az EU-ban Lisszabon után

A Lőrincz Csaba-díj 2011. június 22-i átadásán a budapesti Boscolo New York Palotában elhangzott előadás szerkesztett változata

CZIKA Tihamér

A kisebbségi jogok kérdése az EU-jogban Lisszabon útán

VOGL Márk

A Nyelvi Karta szlovákiai alkalmazásának problémái

LÁNCOS Petra Lea

A nyelvi diszkrimináció tilalma az Európai Bíróság és a Törvényszék gyakorlatában

Dr. SZALAYNÉ SÁNDOR Erzsébet

Kisebbségvédelem az EUrópai Unióban

Dr. SZALAYNÉ SÁNDOR Erzsébet

A kisebbségvédelem nemzetközi jogi intézményrendszere a 20. században

Szabó Marcel

International Law and European Law Aspects of External Voting with Special Regard to Dual Citizenship

Tawhida Ahmed, Israel de Jesús Butler

The European Union and Human Rights: An International Perspective

Giorgio MANZANA

The Lisbon Treaty: A Brief Outline

Laurent Scheeck

The Relationship between the European Courts and Integration through Human Rights

Juhász Hajnalka

External Voting in the International Practice: A Comparative Analysis and Overview