Tudományos tevékenység

A Kisebbségi Jogvédő Intézet ahhoz kíván segítséget nyújtani, hogy egy olyan hozzáértő jogásztársadalom teremtődjön, amely a hagyományos jogvédelmen túl rendelkezik azzal a többlettudással és elkötelezettséggel, melynek birtokában el tudja látni a nemzeti kisebbségek jogi védelmét. A Intézet nyitva áll mindazon magyarországi vagy határon túli joghallgatók, doktoranduszok, kezdő jogászok előtt, akik élethivatásuknak a magyarság jogvédelmét, így közvetett módon a demokrácia és az esélyegyenlőség védelmét tekintik. Az Európai Unió biztosítja azt a nemzetközi keretet a különböző országoknak, amely által képzésünk és tevékenységünk egyaránt hasznos lehet a magyarországi, valamint a határon túli jogászoknak is, tekintet nélkül arra, hogy szülőföldjükön, vagy Magyarországon kívánják tevékenységüket folytatni.

Szakmai műhelymunkánk célja egy olyan szakember-hálózat kialakítása, mely a kisebbségi ügyekben jártas jogászok egymás szakmai tapasztalatára és kölcsönös segítségnyújtására építve, egymással együttműködve képes egy hatékony és határokon átnyúló jogvédelmet elindítani, ezáltal pótolván a magyarság kisebbségvédelmi rendszerének több évtizede tartó hiányosságát.