Ukrán állampolgársági törvény

Ukrán oktatási törvény

Szlovák köztársaság Tt. 503/2003. sz. törvénye a földek tulajdonjogának visszaadásáról

Törvény a Vajdasági Magyar Autonóm tartomány hatásköreinek megosztásáról

Szerb Köztársaság törvénye a rehabilitációról

Szerb Köztársaság törvénye a hivatalos nyelv-és íráshasználatról

Románia tanügyi törvénye (84/1995. számú törvény)

Románia törvénye a megkülönböztetés valamennyi formájának megelőzéséről és büntetéséről szóló 137/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról

Szerb köztársaság törvénye az elkobzott vagyon visszaszármaztatásáról és a kárpótlásról

Horvátország törvénye a kisebbségek jogairól

Szlovén Köztársaság alkotmánya

Ukrajna törvénye az állami nyelvpolitika alapjairól

Horvátország alkotmánya

Ausztria szövetségi törvénye az etnikai csoportok jogi helyzetéről

Szlovénia önkormányzati nemzeti közösségekről szóló törvénye

Szlovák Köztársaság 184/1999. számú törvénye a nemzeti kisebbségi nyelvek használatáról

A Szlovák Köztársaság Kormányának rendelete, amely szabályozza a Tt. 184/1999. sz., a nemzeti kisebbségek nyelvének használatáról szóló törvénye és annak későbbi módosításai egyes rendelkezéseinek végrehajtását

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 40/1993. számú törvénye a Szlovák Köztársaság állampolgárságáról

Szerb Köztársaság nemzeti tanácsairól szóló törvény