“Minden magyar felelős minden magyarért!”

Rólunk

A Kisebbségi Jogvédő Intézet abból a célból jött létre, hogy hozzájáruljon a határon túli magyarság jogvédelmének erősítéséhez, az e területen kiemelkedő szerepet játszó személyek és szervezetek támogatásához.

A Kisebbségi Jogvédő Intézet kiemelt céljának tekinti a Kárpát-medencei Magyar Jogsegélyszolgálat működtetését a határon túli magyarságot ért jogsérelmek elleni hatékony fellépés, illetve e jogsértések jövőbeni visszaszorítása céljából.

Az Intézet céljai közt prioritásként szerepel az Európai Unió jogrendje által kínált lehetőségek tudományos eszközökkel való támogatása a kisebbségvédelem területén. Ennek keretén belül különösen azoknak a jogászhallgatóknak, doktoranduszoknak vagy fiatal jogászoknak kíván segítséget, lehetőségeket nyújtani, akik kiemelt érdeklődést tanúsítanak a kisebbségvédelem iránt. Az Intézet ezt a támogatást különböző eszközökkel kívánja biztosítani: kisebbségekkel foglalkozó kutatási, oktatási, tudományos képzési feladatokat ellátásával és finanszírozásával, ösztöndíjak adományozásával, kutatási, képzési pályázatok kiírásával, tudományos konferenciák, képzések, tanulmányutak szervezésével.

Az Intézet célja ezzel, hogy a felsőoktatásban részt vevő érdeklődők számára olyan kiegészítő többlettudást, többlettapasztalatot biztosítson, amely a kisebbségek jövőbeni védelmét ellátó fiatal szakemberek számára hasznos tudásbázist és kapcsolatrendszert biztosít. Ennek megfelelően törekszik arra is, hogy a hasonló elkötelezettségű intézményekkel, tudományos és akadémiai közösségekkel, oktatási szervezetekkel együttműködési hálózatot építsen ki.

Az intézet 2012 óta, minden év júliusában nyári egyetemet szervez, ahol minden külhoni területről képviseltetik magukat a joghallgatók.

A nyári egyetem kisebbségvédelmi képzésébe azon hallgatók is betekinthetnek, akik elhivatottak a kisebbségvédelem iránt, és meg szeretnének ismerkedni a kisebbségvédelem elméleti és gyakorlati aspektusaival.

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriumának tagjai:

Munkatársaink