A Kisebbségi Jogvédő Intézet esszépályázatot hirdet külhoni magyar egyetemi hallgatóknak (jogász, társadalomtudományi, politológus szak), fiatal jogászoknak és kisebbségvédelemmel foglalkozó pályakezdő külhoni fiataloknak az alábbiak szerint.

 1. A Kisebbségi Jogvédő Intézet esszépályázat kiírásával ösztönzi a kezdő jogászok, valamint a kisebbségvédelem területén tevékenykedő pályakezdő külhoni fiatalok kisebbségvédelemben történő elméleti elmélyedését.
 2. A pályázat célja, hogy a külhonban tanuló egyetemista, valamint pályakezdő fiatalok újabb ismereteket szerezzenek a kisebbségvédelem terén, és bővítsék ezen területen megszerzett tudásukat.
 3. A pályázatra vonatkozó tartalmi és formai követelmények a következők:

Pályázni bármely, a kisebbségvédelmet érintő, 25.000 és 45.000 közti karakter hosszúságú írással lehet, különös tekintettel az alábbi témákra:

 • Nemzetbiztonság vs. jogbiztonság – Hogyan sérülnek az alapvető emberi- és kisebbségi jogok a nemzetbiztonság fenntartására való hivatkozással?
 • Az igazságszolgáltatás függetlensége, különös tekintettel a kisebbségi ügyekre
 • Kettős állampolgárság problematikája, különös tekintettel a szlovákiai, illetve ukrajnai szabályozásokra
 • Ombudsmanok szerepe a kisebbségi jogvédelemben (illetve a Vajdaság esetén a tartományi jogvédő szerepe)
 • Civil szervezetek szerepe és lehetőségei a kisebbségi jogvédelemben
 • Nyelvhasználati jogok a kisebbségi médiában
 • Nyelvhasználati jogok az állami és önkormányzati hivatalokban
 • Kisebbségi szórványközösségek nyelvi revitalizációja
 • Iskolai szegregáció, nyelvi diszkrimináció, és a magyar nyelviség fenntartásának aktuális problémái
 • Kéttannyelvű oktatás: az asszimiláció előszobája vagy a nemzeti kisebbségek sikeres társadalmi integrációjának eszköze?
 • Tankönyvpiaci beavatkozások, mint a nemzeti kisebbségekkel szembeni diszkrimináció egyik formája
 • A kisebbségi jogérvényesítés diplomáciai- és lobbilehetőségei a Nemzetközi Szervezetek viszonylatában
 • Nemzetállamok reneszánsza az újjá formálódó Európában: új kihívások a kisebbségi érdekérvényesítés számára
 • Kisebbségvédelem a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság esetjogában?
 • Kisebbségvédelem az Európai Unió Bíróságának esetjogában?
 • Az Európai Ombudsman és a kisebbségvédelem
 • Kisebbségi ügyek az Európai Parlament Szakbizottságai előtt
 • Az EBESZ ajánlások kisebbségvédelmi dimenziói
 • A nemzeti kisebbségek védelmének megjelenése az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének tevékenységében
 • Az Európai Unió nyelvi- és kulturális sokszínűségének fenntarthatósága
 • Milyen hatással van a migrációs válság a hagyományos nemzeti közösségek érdekérvényesítési lehetőségeire?
 • Infrastruktúrafejlesztés, mint a nemzeti kisebbségekkel szembeni sajátos diszkriminációs eszköz
 • Decentralizáció és gazdaságfejlesztés: autonómiakoncepciók gazdasági vonatkozásai, és megvalósulásuk gazdasági hatásai
 • Pénzügyi autonómia a határon túli magyar térségekben. Valóban nettó befizetői-e a magyar többségű térségek a központi költségvetéseknek?
 • A tanulmányokban az elméleti háttér mellett jogesetek, szemléltető példák bemutatását várjuk.
 • A pályázatokra vonatkozó formai követelményeket lásd a csatolmányban.
 1. A pályázat beküldésének módja:
  A pályázatokat doc, vagy docx formátumban, elektronikus levélben kérjük benyújtani a intezet@kji.hu címre.
 2. Máshol már megjelent pályamunkákat nem fogadunk be!
 3. Fenntartjuk a jogot, hogy az esetleges visszaélések miatt a beérkezett pályamunkákat plágiumkeresővel vizsgáljuk át.
 4. A pályázat benyújtásának határideje2019. május 31.
 5. A beérkezett pályázatok díjazásáról a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriumának tagjai  május 31-e után 14 napon belül hozzák meg döntésüket, a pályamunkákban feldolgozott témák újszerűsége, és hozzáadott értéke alapján.
 6. A legjobban sikerült pályázatokat Kisebbségi Jogvédő Intézet – a pályázó́ nyilatkozatától függően – az Intézet honlapján nyilvánosan hozzáférhetővé teheti, valamint megjelenítheti az Intézet köteteiben. Ebben az esetben fenntartja a jogot a kéziratok nyelvi-stiláris javítására, a szerkezeti elemek egységesítésére, illetve a tipográfia kialakítására.
 7. A nyertes pályázókkal a Kisebbségi Jogvédő Intézet szerződést köt az elkészített pályamű díjazása céljából.
 8. A díjazás mértéke:
                 I.      helyezés: 110.000 HUF
                 II.    helyezés: 90.000 HUF
                III.    helyezés: 70.000 HUF.

A Kuratórium tagjai különdíjat és/vagy különdíjakat is megállapíthatnak.

 1. A díjazottak az elismerő oklevelet átvehetik ünnepélyes keretek között is a Kisebbségi Jogvédő Intézet által 2019 nyarán szervezett nyári egyetemeken.Budapest, 2019. január 31.

Csóti György

Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgató
Kisebbségi Jogvédő Alapítvány
kuratóriumi elnökhelyettes